Utbildning

En organisation med människor kräver mycket av chefen. Chefen förväntas bl.a ha kunskaper inom den svenska arbetsrätten med alla dess lagar.

 
Vad kan cheferna i din organisation om  Lagen om anställningsskydd (LAS), Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen och alla andra lagar som reglerar förhållandet på en arbetsplats ?

Hauffman Management skräddarsyr och genomför utbildningen utifrån era behov.