Ledarskap, personal och verksamhetsutveckling

Hauffman Management erbjuder

  • managementkompetens
  • bred och samtidigt djup HR/personalkompetens till företag som varaktigt eller temporärt behöver förstärka sin egen HR/personal-funktion eller som beroende av sin storlek, eller av andra skäl, inte ser att det finns behov av att ha en egen HR-funktion.
  • chefsstöd till framför allt VD och ledningsgrupper men även till middle management
  • mentorskap och coaching
  • process- och strukturkompetens

Genom att anlita Hauffman Management

  • kan företag koncentrera sig på kärnverksamheten och med varm hand lämna personalfrågorna till mig
  • får företag tillgång till gedigen HR-kompetens utan att behöva binda upp kapital genom att ha anställda personal med bred HR-kompetens.
  • anskaffar företaget exakt den kompetens man behöver och efterfrågar inom HR-området och kan därmed snabbt och kostnadseffektivt uppnå det resultat man eftersträvar
  • vara förvissade om att man får högsta kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.

Lotta Hauffman, VD
+46 (0) 733-576 550
lotta@hauffman.nu