Utbildning

En organisation med människor kräver mycket av chefen. Chefen förväntas bl.a ha kunskaper inom den svenska arbetsrätten med alla dess lagar.

Vad kan cheferna i din organisation om Lagen om anställningsskydd (LAS), Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen och alla andra lagar som reglerar förhållandet på en arbetsplats ?

Hauffman Management skräddarsyr och genomför utbildningen utifrån era behov.

Lotta Hauffman, VD
+46 (0) 733-576 550
lotta@hauffman.nu