Personalchef att hyra

Ibland uppkommer situationer i ett företag då en personalchef hade behövts.

Behovet uppstår för att

  • En chef slutar och rekryteringen tar längre tid än beräknat – luckan behöver fyllas temporärt.
  • Föräldraledighet eller annan tjänstledighet.
  • Chefstjänsten är inte fulltid och det kan därmed bli svårt att anställa.
  • Tillfälligt behov pga ökad arbetsbelastning under begränsad period.
  • Befattningshavaren ska temporärt fokusera på annat arbete eller projekt.
  • Företaget står inför en så pass omfattande förändring att det bästa alternativet är att temporärt anlita en extern resurs.
  • Annat oförutsätt inträffar som gör att ett behov av en chef uppstår.

Skälen varierar, men problemen är inte mindre för det. Att då ta hjälp utifrån av en extern resurs kan vara en utmärkt lösning. En av fördelarna med att i dessa situationer anlita just Hauffman Management är att företaget snabbt får tillgång till en resurs som genom sin kompetens och långa erfarenhet har lätt att komma in i arbetet.

Lotta Hauffman, VD
+46 (0) 733-576 550
lotta@hauffman.nu