Mentorskap och coaching

Begreppet coaching används flitigt inom olika områden och är idag ett populärt och medieexponerat uttryck och de flesta har skild kunskap om vad coaching är. Forskare verkar dock överens om den något vida definitionen att coaching är ”processer för att frigöra och utveckla människors potential”.

Hauffman Managements ledstjärna i allt arbete är professionalism varför det faller sig naturligt att följa International Coach Federation (ICF:s) standars avseende bl a etiska regler och kärnkompetenser. Detta gäller oavsett om det är ett uppdrag som mentor, karriärcoach, jobbcoach eller något annat coachuppdrag.

  • Vill du ta dig ett steg framåt som chef?
    Gör då som många andra framgångsrika ledare – anlita en erfaren mentor.
  • Vill du ha stöttning i dina karriärtankar och funderingar om framtida jobb?
    Gör då som många andra – anlita en karriärcoach.
  • Vill du utvecklas?
    Gör då slag i saken och anlita en coach.

Lotta Hauffman, VD
+46 (0) 733-576 550
lotta@hauffman.nu