Lotta Hauffman

Lotta har många, många års managementerfarenhet genom olika chefsroller och genom att ha verkat i företagsledande positioner i både stora och små företag. Lotta har också styrelseerfarenhet.

Hon har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med alla sorters personalfrågor i företag med allt från 25 till 2 000 anställda. Hon har erfarenhet från statlig liksom kommunal sektor och från det privata näringslivet och har där verkat i såväl svenska som engelsk- och franskägda företag.

Lotta har kompetens att utveckla, leda, organisera och administrera verksamhetsprojekt och olika former av förändringsarbete. Har lång erfarenhet av såväl uppbyggnadsskede i ett företag, omställning, fusioner samt avveckling av verksamheter. Lotta är van vid direkt ledarskap men också av att leda och driva en verksamhet genom andra s.k mellanchefer

Lotta är en utbildad och erfaren mentor och coach som har coachat otroligt många människor både i sina nuvarande roller, men också till arbete och nya utmaningar. Lotta har jobbcoachat på uppdrag av Arbetsförmedlingen under 5 år, som TSL-coach under en period och under senare år karriärcoachat på uppdrag av Unik Resurs, Adecco och AlphaCE.  Lotta är även licensierad för att genomföra person- och gruppanalyser.

Längre konsultuppdrag

Karlskrona Kommun, (maj 17 – fortfarande)
Verksamhetsutvecklare, Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen deltid (feb 18 – fortfarande)
Avd.chef med ansvar för besöksnäring och turism, deltid (maj – okt 17)

Utveckling i Karlskrona AB, (apr 16 – okt 17)
VD med ansvar för besöksnäring och turism, deltid

Unik Resurs, (2015 – fortfarande)
karriärcoaching

Karlskrona Handel & Service AB, (2013 – fortfarande)
Inhyrd verksamhetschef initialt med uppdrag att förändra arbetssätt, driva
upp lönsamhet och säkra arbetsmodeller

Arbetsmiljö & Ledarskap i Sydöstra Sverige Ek För, (2010 – 2019)
Inhyrd VD och Seniorkonsult sedan januari 2010.

Adecco – Karriärcoaching, (2016 – 2018)

Tarkett AB – Inhyrd HR-chef, (dec 15 – mar 16)

AlphaCe – karriärcoaching, (jan – jun 15)

Torsås kommun, (jan – dec 2014)
Inhyrd Äldreomsorgschef med ansvar för särskilda boende och hemtjänst

Alstom, Västerås, (apr – sep 2012)
Inhyrd HR Business Partner med ansvar för Västeråskontorets
allt HR-/Personalarbete.

Region Skåne, (2012 – 2014)
Utbildat i företagskunskap inom ramen för Kompetensare2.0

Länsstyrelsen Blekinge län, (2010, apr – sep)
Inhyrd Personalchef med ansvar för arbetsrättsliga frågor, rekrytering
samt stöd i rehabiliteringsfrågor och det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Drev också specialuppdrag inom omställning, organisatoriska förändringar och kompetensväxling inklusive pensionsfrågor.

Hauffman Management AB, 2009 – fortfarande
2009 – Egen verksamhet – bedriver konsultverksamhet inom förändringsarbete, utveckling av organisation och individ, ledarutveckling, HR-processer och administrativt HR-arbete, rekrytering, stöd åt chefer samt ”management for hire” inom områdena företagsledning och HR. Arbetar även med karriärcoaching och med omställningsprojekt

Axplock konsultuppdrag

Blue Science Park
Verksamhetsutveckling och stöd i arbetsrättsliga frågor.

NovaCast
Stöd till platschef och HR-specialist gällande arbetsrättsliga frågor.

Quant
Stöd till platschef och HR-specialist gällande arbetsrättsliga frågor.

Hotell Conrad
Stöd gällande arbetsrättsliga frågor och systematiska arbetsmiljöarbetet.

Torsås Kommun
Äldreomsorgschef med fokus på förändringsarbete

MultiQ, Malmö/Lund
Arbetsrättslig hantering i samband med organisatorisk förändring och sammanslagning av företag till en enhet. Uppsägningar och fackliga förhandlingar. Utvecklingsprogram för ledningsgruppen – upprättande av program/utbildning samt genomförande.

Synnovate AB
Omställning inkluderande uppsägning av en mängd anställda samt flytt av verksamhet till nya orter i Sverige.

Energikontor Sydost
Rekrytering av VD

En mängd omställningsuppdrag inkluderande uppsägningar och fackliga förhandlingar
Hotell, djurklinik, trävarufirma, IT-företag, tjänsteföretag mm

Coach och mentor
Mentor i samband med utveckling av anställda. Omställningscoach med uppdragsgivare som IF försäkringsbolag, Trygghetsrådet och Arbetsförmedlingen.

Utbildningsuppdrag
Exempelvis arbetsmiljöutbildningar, arbetsrätt, styrelsearbete, företagskunskap

Managementerfarenhet

Avdelningschef, Besöksnäring & Turism Karlskrona Kommun, (maj-okt 2017)

VD, Utveckling i Karlskrona AB, (deltid april 2016 – okt 2017)

HR-chef, Tarkett, (4 månader 2015/2016)

Äldreomsorgschef, Torsås kommun, (2014)

Verksamhetschef i Karlskrona Handel o Service AB, (sedan okt 2013)

HR-chef, Alstom, (2012)

Chefserfarenhet i internationella bolag, (1995 – 2009)Ledningsgruppsmedlem i Europolitan AB/Vodafone Sverige AB samt UIQ Technology AB

VD i ekonomisk förening (konsultbolag), (sedan 2010)

Anställningar

UIQ Technology AB, Ronneby – HR direktör, (2007-2009)
Ansvarade för arbetsrättsliga frågor samt all personalrelaterad utveckling,
processer, policys och rutiner i de 3 länder som UIQ verkade i.

Vodafone Sverige AB/Telenor Sverige AB, Karlskrona – HR direktör, (1995-2007)
Ansvarade för en personalavdelning på 25 personer och arbetet inom bl a
områdena organisationsutveckling, förändringsarbete, ledarutveckling, bemanning, arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljö, lönebildning/ lönehantering o företagskultur.

Europolitan AB/Vodafone Sverige AB, Karlskrona – Tf Personalchef, (1992-1996)
Tf Personalchef och HR-specialist

Skattemyndigheten, Kalmar resp Karlskrona, (1981-1991)
Byrådirektör/Taxeringsinspektör – Uppbördsenheten, Taxeringsenheten

Styrelseuppdrag

Almi Blekinge, (2017 – fortfarande)
Cenceo AB, styrelseordförande, (2016 – fortfarande)
Styrelseakademin SydOst, (2015 – 2017)
Falan Energiflis AB, (2012 -2016)
Arbetsmiljö & Ledarskap i Sydöstra Sverige EK FÖR, (2010 – fortfarande)
Europolitan Stores AB

Utbildning

MSc-HR Management, FEI/London South Bank University, (2004)
Civilekonom, Växjö Universitet, (1981)
Enstaka kurser, Växjö Universitet, (1982)
ADB, Arbetsmiljölära, Arbetsmarknadsteknik m personaladministration,
Nationalekonomi och Företagsekonomi utöver vad som ingick i
Civilekonomexamen.

Kurser

BAM – Bättre arbetsmiljöarbete, Prevent, (2013)

Certifiering Personanalys, IPU, (2012)

Styrelsearbete
Rätt fokus i styrelsearbetet, StyrelseAkademin, (2009)

Ledarskapskurser
Change Management, IMD International Schweiz, (2005)
Global Management Development Program, IMD International Schweiz, (2001)
Vodafone Sverige Management Program, (1998)
Symboliskt ledarskap, (1993)

Coachutbildning
Diplomerad coach enl International Coach Federation, (2009)
Coachande ledarskap, (2005)

Mediaträning
Mediaträning med professionella tränare vid upprepade tillfällen, (1995-2007)

Process- och projektutbildningar
Projektplanering, Projektledning, Processarbete, (1993-1998)

Övriga kurser
IPU Profilanalys, (2012)
Stress Management, Företagskultur, HR engelska, förhandlingskurser mm

Språkkunskaper

Svenska: Modersmål
Engelska: Flytande i tal och skrift.

Övriga upplysningar

Teamledare i BNI (Business Network International) Team Jarramas, Karlskrona, (2010 och 2016)

Vad får man om man anlitar Lotta Hauffman?

  • Man får en medarbetare som har över 20 års egen praktisk erfarenhet av förändringsarbete, företagsledning och personalfrågor
  • Man får en medarbetare som har väldigt kort startsträcka och som jobbar mer med möjligheter än hinder
  • Man får en medarbetare som är ekonom i själ och hjärta och som är mycket resultatinriktad både när det gäller att driva projekt i mål och att få ett ekonomiskt och mänskligt resultat av arbetet.
  • Man får en medarbetare som är rakt på sak och helt i avsaknad av prestige.