Extern styrelserepresentant

Ett vedertaget sätt att utveckla sitt företag är att anlita en eller flera externa resurser att ingå i bolagets styrelse. Lotta Hauffman från Hauffman Management AB är just en sådan resurs som man med trygghet kan anlita som extern styrelserepresentant, styrelseordförande eller suppleant i styrelsen. Lotta är medlem i och utbildad via StyrelseAkademien som idag är Europas näst största och snabbast växande styrelseinstitut med nära 7000 medlemmar runt om i landet. Lotta har tidigare suttit i styrelsen för StyrelseAkademien Sydost.

”Det är viktigt att styrelsen sätts samman med kompetenser som svarar upp mot bolagets ambitioner på kort och inte minst lång sikt. I de allra flesta fall betyder det att man behöver välja in en eller flera styrelseledamöter som rekryteras utifrån. Det har genom åren visat sig vara ett framgångsrikt koncept!”

Nils-Erik Persson Ackrediterad lärare resp. förmedlare av styrelserepresentanter

För mer information i ämnet på Styrelseakademin >>

Lotta Hauffman, VD
+46 (0) 733-576 550
lotta@hauffman.nu