Om Hauffman Management AB

Hauffman Management grundades med förvissningen om att företag drar fördelar av att samarbeta med ett konsultbolag som inte bara erbjuder strategiskt tänkande utan även har förmågan att gå från ord till handling.

Vi erbjuder såväl managementkompetens som en bred och samtidigt djup HR-kompetens till företag som inte har någon egen Personalfunktion eller som behöver förstärka den befintliga Peronalavdelningen.

Genom att anlita Hauffman Management kan företag koncentrera sig på kärnverksamheten och behöver inte binda kapital eller resurser för att ha egna anställda med gedigen HR-kompetens.
Företag som anlitar Hauffman Management AB kan vara förvissade om att man får högsta kvalitet inom HR-området.

Lotta Hauffman är:

  • Diplomerad coach enligt internationell standard (ICFs standars)
  • Certifikatutbildning i styrelsearbete av StyresleAkademin
  • Nominerad till Årets bästa nätverkare 2010.
  • Teamledare i BNI Jarramas