Organisations- och verksamhetsutveckling

”Det är inget fel på förändring, bara den går i rätt riktning”
Winston Churchill

Förändringens vindar blåser ständigt i företag och organisationer och det gäller för de flesta att hänga med i utvecklingen och att aldrig stagnera. Hur väl en organisation lyckas rent generellt beror ofta på hur väl man VILL lyckas. All erfarenhet visar att förändringar tar olika lång tid och hanteras olika av enskilda anställda, av företagsledning och av kunderna.

Att i ett förändringsskede anlita extern resurs ger ofta stora fördelar. Någon utifrån som är helt fri från interna kopplingar och från internpolitik kan till 100% på ett opartiskt sätt fokusera på förändringsarbetet medan de interna resurserna kan ägna mer tid åt det interna dagliga arbetet som alltid måste fortgå.
Genom att anlita just Hauffman Management får företaget snabbt tillgång till en resurs som har gjort det för och som med hög integritet och fokus genomdriver projektet.

Lotta Hauffman, VD
+46 (0) 733-576 550
lotta@hauffman.nu